Doanh nhân CCB Trịnh Xuân Lâm

Ông nổi tiếng ở xứ Thanh là người đem lại nhiều lợi ích cho người lao động. Đồng thời cũng nổi tiếng là con người không chịu khuất phục số phận, hoàn cảnh. Không bỏ qua bất kỳ cơ...

Đại hội Doanh nhân CCB Sầm Sơn

Phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Sầm Sơn. Vào ngày 29/12/2015, tại Thị xã Sầm Sơn...