Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà phát biểu tại lễ ra mắt VPĐD HDTV Hải Phòng

Viết bình luận